Gr. 1 - 2018

12 Desember 2017

Geagte Ouers

Ons is baie opgewonde dat u Laerskool Roodekrans as u kind se skool gekies het.  Ons glo en vertrou dat u sommer gou deel sal voel van ons Roodie-familie en dat daar nog baie gelukkige jare vir u en u gesin hier by ons voorlê. 

Hier volg slegs ʼn paar reëlings t.o.v. ons eerste skooldag Dinsdag 16 Januarie 2018.  

GRAAD 1’S SE EERSTE SKOOLDAG:

Dinsdag 16 Januarie 2018 is dit vir alle Graad 1-leerders hulle eerste skooldag.  Die skool begin om 07:30, en u kind se juffrou sal haar/hom in die klas ontvang vanaf 07:00.  Die skool sluit slegs hiérdie betrokke dag om 12:00 en dan daarna elke dag normale tyd om 13:00.

Klasse:

G 1    – Me Antoinette Rousseau

G 6    – Me Annatjie Hattingh

G 8     Me Carine Oosthuizen

G 13  – Me Tanie Janse van Rensburg

G 15  – Me Ané Louw

G 20  – Me Ella Steinmann

Gr. 1- Foto’s:

Dinsdag 16 Januarie 2018 is fotodag.

Individuele foto’s: Daar word foto’s van alle Graad 1- leerders gedurende klastyd geneem.                 

Die foto-pakket bestaan uit – 1 A5-vergroting                                                                              

1 Jumbo-foto

 2 ID-foto’s

1 Boekmerk

Die pakket beloop R100-00.  Plaas asb. die korrekte bedrag in ʼn koevert met die leerder se naam bo-op en stuur dit skool toe voor of op 2 Februarie 2018.  Indien u ʼn dubbele pakket wil hê, dui dit asseblief op die koevert aan met 2 x R100 ingesluit.

Gesinsfoto’s (opsioneel) word geneem vanaf 07:00-08:15 in die volgende lokaal.

K41 – Me Jana van Wyk se klas.

Foto(13x15) beloop R50 per foto

Plaas asb. die korrekte bedrag in ʼn koevert met die leerder se naam bo-op.  Alle fotogelde is betaalbaar voor of op 2 Februarie 2018.

Gesinsfoto’s word slegs tot 08:15 geneem, waarna alle leerders na hulle klasse gaan. Ouers beweeg dan na die saal toe, waar die spreker Ds. Johan Smith die jaar op ʼn gepaste wyse afskop om 08:30 - 10:00.

Klasfoto’s sal eers later geneem word en dan kan leerders dit bestel.

Inligtingsaand:

Woensdag, 17 Januarie 2018 is dit reeds ons Graad 1’s se eerste verpligte oueraand om 18:00 in die onderskeie Gr. 1-klasse.  Bring asseblief skryfgoed en u kind se dagboek saam.  Indien dit moontlik is verkies ons dit dat u verblyf vir u kind sal reël.

Atletiek:

Saterdag 20 Januarie 2018 het ons Huissport by Laerskool Roodekrans.  Alle Graad 1-leerders neem deel.  Leerders kom met atletiekdrag skool toe (enige gekleurde T-hemp en LO-broekie).  Alle leerders moet 7:40 by hulle betrokke onderwyseres aanmeld op die rugbyveld onder die Gazebo.  Alle leerders gaan die 60m hardloop.  Indien leerder ʼn stempel op die hand kry, moet hulle asb. wag en nie huis toe gaan nie, omdat hulle weer gaan hardloop.  Leerders wat die 60m finaal hardloop, hardloop ook die 80m finaal.  Die Snoepie sal oop wees gedurende hierdie byeenkoms.

ALGEMENE INLIGTING:

Plakkers

Daar is vir elke Gr. 1 leerder ʼn stel plakkers laat maak om hulle goedere mee te merk.  Indien u dit nie reeds ontvang het nie, is u welkom om dit in die kantoor te kom afhaal vanaf Maandag, 15 Januarie tussen 07:00 – 14:15.

Skoolfonds

Hiermee die skoolfonds vir 2018.

Gr. RR – R17 996 per jaar of R1 636 per maand oor 11 maande.

Gr. R – R16 896 per jaar of R1 536 per maand oor 11 maande.

Gr. 1 – Gr. 7 – R15 510 per jaar of  R1 410 per maand oor 11 maande.

Skoolfooie ten volle betaal voor 31 Januarie 2018, sal betaalbaar wees teen die 2017 fooie.

Ouers wat wil aansoek doen vir vrystelling moet dit jaarliks doen. Die vorms is van einde Januarie 2018 beskikbaar in die kantoor by Me. Magda Pienaar.

Roodiekas-ure:

Vrydag, 12 Januarie - 9:00-12:00

Saterdag, 13 Januarie - 9:00-12:00

Maandag, 15 Januarie - 9:00-12:00

Dinsdag, 16 Januarie - 9:00-12:00

Vanaf 17 Januarie - Normale Roodiekas-ure is soos volg:

Soggens - Maandag tot Vrydag - 07:15 - 08:00

Middae - Maandag tot Donderdag - 13:00 - 14:00

Naskool

Inskrywingsvorm vir die skool se naskool is ook aangeheg by die e-pos.  Voltooi asb. so spoedig moontlik en e-pos terug na [email protected].

Die naskool fooie vir 2018 beloop soos volg:

R100 registrasiefooi – Eenmalig

R550 per maand oor 11 maande.

Let wel: Die naskool open slegs vanaf Woensdag, 17 Januarie vanaf 13:30 tot 17:30.

Vroeë-oggenddiens 2018

Laerskool Roodekrans bied weer vanaf Woensdag, 17 Januarie, ‘n unieke gratis diens aan, waar ‘n personeellid vanaf 6:00 - 7:00 beskikbaar sal wees om toesig te hou oor leerders wat reeds vroeg afgelaai moet word a.g.v. ouers wat ver werk.

Leerders kom by die kanthek (langs die hoofhek) by die saal, of by die Mammahek, in. Hulle gaan dan na Juffrou Ella (G20) se klas toe.

Leerders wat gebruik wil maak van die diens moet asb. so spoedig moontlik by Juffrou Vicky Preiss ‘n brief gaan haal in K10. Ons vereis van u om asseblief die skeurstrokie volledig te voltooi en saam met u kind terug skool toe te stuur, vir Aandag: Juffrou Vicky Preiss, K10 die eerste dag wat u kind die diens gaan bywoon.

Geen kos word voorsien nie. Leerders kan hulle eie kits-ontbytkos saambring.

Groete

 

A. ROUSSEAU                                A. VAN BILJON                           G.G. ROUSSEAU

GRAADORGANISEERDER            GRONDSLAGFASEHOOF           HOOF