GSF: Huiswerk

GR. 1  Huiswerk 19  - 23 Feb.  2018

Afr. Huistaal & Wiskunde Assesseringsweek

Maandag:  19 Februarie

 • Afr:  Lees:  Leesboek 5 bl.  1.

       Oefeninge in koerantboek.

 • Wisk:  Tel 15 voorwerpe akkuraat uit.

Dinsdag:  20 Februarie

 • Afr:  Lees:  Leesboek 5 bl.  2.

        Oefeninge in koerantboek.                       

 • Wisk:  Plaas drie of meer voorwerpe in ‘n ry van die langste na die kortste ens. Gebruik voorwerpe soos bottels, kryt, potlode, tou of stroke papier.

Woensdag:  21 Februarie

 • Afr:  Lees:  Leesboek 5 bl.  3.

       Oefeninge in koerantboek.

 • Wisk:  Tel vorentoe en terug van (0-15).

Donderdag:   22 Februarie

 • Afr:  Lees:  Leesboek 5  bl.  4.

       Oefeninge in koerantboek.

 • Wisk:  Voltooi werkkaart oor een meer en een minder.

Algemeen:

LO:

Leerders mag slegs op die donker gedrukte dae met LO klere aan skool toe kom.

Indien daar nie by die reëls gehou word nie, sal die voorreg weggeneem word.

 Gr. 1 R                     - Wo, Do.

 Gr. 1 H, 1 L en 1 T   - Di, Wo,

 Gr. 1 C en 1 S          - Di, Do.

LO - Kom met skoolklere

Gr. 1 R                     - Di.

Gr. 1 H, 1 L en 1 T   - Do.

Gr. 1 C en 1 S          - Ma.

 

Gr. 2 – HUISWERK

Algemeen:

ASSESSERINGSWEEK Wisk en Afr HT

LO: Jy mag slegs op die donker gedrukte dae met LO klere aan skool toe kom.

Indien daar nie by die reëls gehou word nie, sal die voorreg weggeneem word.

Gr. 2D Juf. Diedre - Maandag, Woensdag, Vrydag

Gr. 2V Juf. Laetitia - Maandag, Woensdag, Vrydag

Gr. 2R Juf. Rene - Dinsdag, Donderdag, Vrydag

Gr. 2L Juf. Amanda - Maandag, Woensdag, Donderdag

Gr. 2N Juf. Zani -Woensdag, Donderdag, Vrydag

Maandag: 19 Februarie 2018

Wisk: 

 • Leer verdubbel in syferfiksboek bl. 27 tot by 10+10.
 • Verdubbeling - GDO bl. 96 + 98

Afr:

 • Ruimlees bl. 8
 • Leer Spelling bl. 3-8 NET TOT BY DIE e- WOORDE SE MEERVOUDE.

Eng:

 • Reader 1 p 18 - 19

Dinsdag: 20 Februarie 2018 

Wisk: 

 • Voltooi getalbegrip-werkkaart agter in Apie huiswerkboek.

Afr:

 • Ruimlees bl. 9

Eng:  

 • Vocabulary list 1 nr. 114 - 127

Woensdag: 21 Februarie 2018

Wisk: 

 • Voltooi getalbewerkings-werkkaart agter in Apie huiswerkboek.

Afr:

 • Ruimlees bl. 1 1

Eng:

 • Reader 1 p 20 - 21

Donderdag: 22 Februarie 2018

Wisk: 

 • Voltooi probleemoplossings -werkkaart agter in Apie huiswerkboek.

Afr:

 • Ruimlees bl. 12

Eng: 

 • Vocabulary list 1 nr. 128 - 142

Vrydag: 23 Februarie 2018

 • Maak al jou potlode skerp.

 

Gr. 3 Huiswerk  19-23 Februarie 2018

Afrikaanse Assessering  19 + 20 Februarie

Wiskunde- & Engelse Assessering 21 tot 23 Februarie

Huiswerk vir die week:

(Onthou: Doen dit Maandag tot Donderdag)

1. Spelling  (Geel Spellingboek)

Afrikaans bl. Week 5

Engels      bl. Week 5

2. Wiskunde  (Blou Wiskunde huiswerkboek)

Kombinasie:             14                 bl. 7

Maal- / Deeltafels:   0x3 tot 15x3   bl. 9

Woordsomme:         Week 5           bl. 31 vir 23/2

3.  LV: Bring Vrydag prente van goed wat jou gelukkig maak saam. Ons gaan ’n collage maak vir kuns.

 (A.g.v. assessering sal Vrydag se Afrikaans- en Engelse speltoets en wiskunde toets later geskryf word.)

Maandag:   19/02/2018

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels  bl. _____

Ander:

1.  Wisk: Huiswerkboek bl 63 (Hersien optelmetodes)

2. Eng:  GDE p.12 Read please (Revision)

3. Afr: Hersien lettergrepe in spellingboek Week 2 asook reëls op bladsy net voor Eeyore prentjie.

Dinsdag:   20/02/2018

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

Ander:

1.  Wisk: Huiswerkboek bl 64 en 65 (Hersien optelmetodes)

2. Eng: Vocabulary list Week 5 nr 1-8 (Flip file)

3. Eng: Revision of Week 2 Spelling

Woensdag:   21/02/2018

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

Ander:

1.  Wisk: Huiswerkboek bl 66 en 67 (Hersien aftrekmetodes)

2. Eng: Revision of Week 3 and 4 Spelling

Donderdag:   22/02/2018

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels  bl. _____

Ander:

1.  Wisk: Huiswerkboek bl 23 (Hersien terminologie van woordsomme)

2. Eng: Vocabulary list Week 5 nr 9-16 (Flip file)

3. LV:  Onthou jou prente vir môre se kuns.

ONTHOU  LO-KLERE

3A- Maandag, Dinsdag en Donderdag

3F - Dinsdag, Woensdag en Vrydag

3P- Dinsdag, Woensdag, Donderdag

3V- Dinsdag, Woensdag en Donderdag

3Z- Maandag, Dinsdag en Vrydag

Leerders mag SLEGS op donker gedrukte dae met LO klere skool toe kom.

Indien daar nie by die reëls gehou word nie, sal die voorreg weggevat word.

Etikette