Intersen: Afbakenings

Graad 4 Natuurwetenskappe en Tegnologie

20 Februarie 2018

Bladsy 2-19 in jou handboek

 1. Sleutelwoorde belangrik bl.2,4,12,16
 2. Lewend en nie-lewende dinge bl.1,2
 3. Plante, sade, ontkieming bl.4,5,6
 4. Struktuur van ‘n plant bl 12
 5. Waar en onwaar
 6. Struktuur van diere bl 16
 7. Die vorm en liggaamsbedekking van verskillende diere bl.19

GR. 5 Natuurwetenskap en Tegnologie

DATUM: 20 FEBRUARIE 2018

KWARTAAL 1 :Plante en diere op Aarde

Alle sleutelwoorde op die gegewe bladsye moet geleer word.

 • Baie verskillende soorte plante en diere op Aarde.

Bl. 2 – Plante groei in verskillende habitatte.

Bl. 4 – Diere leef in verskillendde habitatte.

 • Interafhanklikheid

Bl. 6 en 7  – Plante en diere maak op mekaar staat.

Bl. 8 – Plante en diere maak staat op hulpbronne in hulle habitatte.

Bl. 9 – Leer Akt. 5. Daar sal so soortgelyke voorbeeld in die toets gevra word. Die antwoorde was in die klas bespreek en leerders het self gemerk.

 • Soorte diere

Bl.10 en 11 –  Diere sonder skelette en diere met skelette.

–  Leer al die figuur voorbeelde.

 • Diereskelette

Bl.16 en 17 – Skelette en gewerweldes

– Hoe beskerm die skelet die dier se liggaam?

 – Ken figuur 1 en hoe die ribbekaste werk.

Bl. 19 – Leer die menslike skelet wat in die skrif geplak is met byskrifte.

– Leer die paragraaf bo-aan bladsy 19.

Bl. 20 – Leer die paragraaf bo-aan bladsy 20.

 • Beweging

Bl. 22 – Spiere

Bl. 23 – Gewrigte

 • Raam-en dopstrukture

Bl. 28 – Raamstrukture

Bl. 30 – Dopstrukture

Baie sterkte met julle eerste NW en Teg kwartaaltoets. Leer hard om teleurstelling te voorkom!!!

Groete

Juf. Danielle en Mnr. Anton

 

GR. 6

NATUURWETENSKAPPE EN TEGNOLOGIE

KWARTAALTOETS

20 FEBRUARIE

 1. Onderwerp 1:  Fotosintese

Eenheid 1:       Plante en voedsel                                Bladsy: 1-2

Eenheid 2:       Plante en lug                                       Bladsy: 7-10

Onderwerp 2:  Voedingstowwe in kos en voeding

Eenheid 1:       Voedselgroepe                                    Bladsy: 11-20

Eenheid 2:       ‘n Gebalanseerde dieet                      Bladsy: 21-27

NB. Ken die volgende ook:

 • Alle sleutelwoorde in al die bogenoemde eenhede.
 • Alle ondersoeke en eksperimente wat behandel was in die klas.

Lekker leer!

 

GR. 7 Natuurwetenskap

DATUM: 20 FEBRUARIE 2018

KWARTAAL 1:

DIE BIOSFEER

Bl. 12    - Die biosfeer.

             - Dele van die biosfeer.

Bl. 13    - Organismes in die biosfeer.

Bl. 14    - Aktiwiteit 2

Bl. 15    - Die lewensprosesse van lewende dinge.

             - Akt. 3

Bl. 16 en 17   -  Vereistes vir die volhouding van lewe.

                      -  Ken die 5 toestande

Bl.  19 en 20  -  Aanpassings van lewende organismes by die omgewing

                      -  Akt. 3

BIODIVERSITEIT

Bl.  21 en 22

                  -  Ken die definisie goed.

                  -  Klassifikasie

                  -  Hoekom benoem en klassifiseer ons lewende dinge

                  -  Klassifikasiegroepe

Bl. 23    -  Die vyf ryke van lewende organismes.

             -  Voorbeelde

             -  Lewensprosesse

Bl. 24    -  Akt.

             -  Figuur 3 klassifikasiediagram van ‘n leeu.

             -  Altwee paragrawe bo en onder.

DIVERSITEIT VAN DIERE

Bl. 25    - Gewerweldes en ongewerweldes.

             - Groepe gewerweldes.

Bl. 26 en 27 - Leer elk se onderskeie eienskappe.

Bl. 28 en 29 - Leer elk se onderskeie eienskappe.

                    - Groepe gewerweldes.

                    - Figuur 10,6 en 7

Bl. 31 tot 34 - Alles op hierdie bladsy moet goed geleer word.

                    - Figuur 6 en 8   

                    - Akt 2                            NB!!!!

Baie sterkte met julle eerste kwartaaltoets. Leer hard om teleurstelling te voorkom!!!!