Gr. RR-, Gr. R- en Gr. 1 van 2018.

Dinsdag 16 Januarie 2018 is dit vir alle Graad RR-, R- en 1-leerders hulle eerste skooldag.

Die skool begin om 07:30, en u kind se juffrou sal haar/hom in die klas ontvang vanaf 07:00.

Die skool sluit slegs hiérdie betrokke dag om 12:00 en dan daarna elke dag normale tyd om 13:00.

Foto’s:

Dinsdag 16 Januarie 2018 is fotodag.

Individuele foto’s: 

Daar word foto’s van alle Gr. RR-, Gr. R- en Gr. 1- leerders gedurende klastyd geneem.

Die foto-pakket bestaan uit – 1 A5-vergroting

1 Jumbo-foto

2 ID-foto’s

1 Boekmerk

Die pakket beloop R100-00.

Plaas asb. die korrekte bedrag in ʼn koevert met die leerder se naam bo-op en stuur dit skool toe voor of op 2 Februarie 2018. Indien u ʼn dubbele pakket wil hê, dui dit asseblief op die koevert aan met 2 x R100 ingesluit.

Gesinsfoto’s (opsioneel) word geneem vanaf 07:00-08:15 in die volgende lokaal.

Gr. RR - K43 - Me Hanneke Dreyer se klas.
Gr. R - K45 - Me Adele Rozenkrantz se klas.
Gr. 1 - K41 – Me Jana van Wyk se klas.

Foto(13x15) beloop R50 per foto.

Plaas asb. die korrekte bedrag in ʼn koevert met die leerder se naam bo-op. Alle fotogelde is betaalbaar voor of op 2 Februarie 2018.

Gesinsfoto’s word slegs tot 08:15 geneem, waarna alle leerders na hulle klasse gaan. Ouers beweeg dan na die saal toe, waar die spreker Ds. Johan Smith die jaar op ʼn gepaste wyse afskop om 08:30 - 10:00.

Klasfoto’s sal eers later geneem word en dan kan leerders dit bestel.