GSF: Huiswerk

GR. 1  Huiswerk  9 - 13 Okt. 2017

Maandag:  9 Oktober

 • Afr:  Lees Ruimlees bl.  10 r5-8.

        Ui- spelling en een sin.

        GDO bl.  70 en 71

 • Wisk:  GDO bl.  78 en 79

Dinsdag:  10 Oktober

 • Afr:   Ruimlees bl.  12 r 1-7

        Ui-spelling en een sin. 

        GDO bl.  72 en 73

 • Wisk:  GDO bl.  80 en 81

Woensdag:  1 1 Oktober

 • Afr:   Ruimlees bl.  12 r8-14.

                Ui- spelling en een sin.

                GDO bl.  74 en 75.

 • Wisk:   GDO bl.  82 en 83

Donderdag:   12 Oktober

 • Afr:   Ruimlees bl.  13 en 14 r1-4.

 Ui-spelling en een sin.

GDO bl.  76 en 77.

 • Wisk:  GDO bl.  84 en 85

Algemeen:

 • LO- Onthou LO-klere asb.

Gr.  1A - Ma, Wo, Do.   

Gr.  1G - Ma, Di, Vr.

Gr.  1H & 1R- Di, Wo, Do.

Gr.  1S - Ma, Di, Do.

Gr.  1T - Di, Do.

 • Stuur asb. leerderportefeuljes so spoedig moontlik terug. 

      Teken rapport asb.

 


 

GR. 2 - HUISWERK WEEK 9 - 13 OKTOBER 2017

Algemeen:

LO: Gr. 2P en 2R -  Maandae, Woensdae en  Vrydae.

     Gr. 2L en 20 -  Dinsdae, Woensdae en Vrydae.

     Gr. 2D         - Maandae, Donderdae en Vrydae.

 

 • Trek al jou nuwe boeke met plastiek oor.
 • Maak seker dat jy jou Platinum leesboek se huiswerk báie goed ken.

        Juffrou kan enige bladsy daaruit vir jou vra om te lees vir assessering.

 • Het jy jou Leerderportefeulje met getekende rapport ingehandig?

Maandag: 9 Oktober 2017

Wisk: 

 • Woordprobleme Week 16 - Syferfiksboek bl. 47 vir 13/10

         Onthou: Jy mag nie ‘n deelsom skryf nie. (Gebruik herhaalde aftrekking

         of optelling)

 • Voltooi Syferfiksboek bl. 29 + 30

Afr:

 • Platinum leesboek 5 bl. 4
 • Eie woorde met -t in Spelboek bl. 36
 • Afr. GDO boek bl.72

Eng:

 • Reader 2 p. 38+39

Dinsdag: 10 Oktober 2017

Wisk: 

 • Tel in 3’s tot by 30 en terug.
 • GDO Boek 2 bl. 16 + 17.

Afr:

 • Platinum leesboek 5 bl. 5
 • Eie woorde met -lm in Spelboek bl. 36
 • Afr. GDO boek  bl.74

Eng:  

 • Vocabulary list Term 4 nr. 36-53

Woensdag:  1 1 Oktober 2017

Wisk: 

 • Tel in 3’s van 30 - 0.
 • GDO Boek 2 bl. 88.

Afr:

 • Platinum leesboek 5 bl. 6

Eng:

 • Reader 2 p. 40+41

Donderdag: 12 Oktober 2017

Wisk: 

 • Leer x3 Syferfiksboek bl. 12
 • GDO Boek 2 bl. 104 + 105 net no. 6 + 7.  Teken die oplossing.

Afr:

 • Platinum leesboek 5 bl. 7
 • Leer spelling bl.36 en skryf onder Donderdag

om te oefen.

Eng: 

 • Vocabulary list 4 nr. 54-71

Vrydag: 13 Oktober 2017

 • Maak potlode skerp.

GR. 3 Huiswerk vir die week 9 - 13 Oktober 2017

(Onthou: Doen dit Maandag tot Donderdag)

 1. Spelling  (Spellingboek) Week 21

Afrikaans bl. 36

Engels      bl. 54

 1. Wiskunde  (Wiskunde huiswerkboek)

Kombinasie:             14, 15

Maal- / Deeltafels:   1x5 tot 20x5

Woordsomme:  Week 30 bl. 53

vir Vrydag, 13/10

3. LV: Leerders moet watte skool toe bring vir Vrydag se kuns.

(Vrydag word daar Afrikaans en Engelse spel- en wiskundetoets geskryf.)

Maandag:   09/10/2017

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels  bl. _____

Dinsdag:   10/10/2017

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

Woensdag:   1 1/10/2017

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels bl. _____

Donderdag:   12/10/2017

Lees:

Afrikaans bl. _____  en  Engels  bl. _____

Ander:

Wisk: GDO bl. 90 - Geld

LV:  Onthou watte vir môre se kuns.

ALGEMEEN:

 • Het jy jou Leederportefeulje met getekende rapport ingehandig?

ONTHOU  LO-KLERE

3A & 3K - Woensdag, Donderdag en Vrydag

3C & 3V - Maandag, Dinsdag en Woensdag

3B         - Dinsdag, Woensdag en Vrydag

Etikette