Prestasie Buite-Skoolverband - Afdelingsvorm - Dans.

BRIEF: 20170923

29 September 2017

Geagte Ouers

Hiermee wil ons graag die proses wat gevolg moet word, ten einde in aanmerking te kom vir ʼn Prestasie buite-skoolverband-toekenning, aan u deurgee.

  1. Vorms
  • Die vorms sal op die D6, sowel as die webblad beskikbaar wees.
  • Kies die korrekte vorm afhangende waaraan u kind deelgeneem het.

o Dans

o Drama

o Instrumentaal

o Kreatiewe kunswedstryd

o Sang

o Sport

  1. Voltooi dié betrokke vorm volledig. Heg asb. bewys van prestasies aan.
  1. Die vorm, saam met die bewys van prestasie, moet elektronies per aktiwiteit ge-epos word na              Ronel Botha – [email protected].

Alle vorms moet voor of op MAANDAG, 6 NOVEMBER elektronies ingehandig wees. 

GEEN harde kopieë word aanvaar nie.

  1. Gebruik asb. verwysings soos volg in die onderwerp van die e-pos. 

          Prestasie Buite-skoolverband: Leerder se naam en van – Aktiwiteit. 

         Bv. Prestasie Buite-skoolverband: Gert Lubbe – Sport.

  1. Leerders wat kwalifiseer vir ʼn toekenning, sal ʼn uitnodiging ontvang na die prysuitdelingsfunksie wat plaasvind op Maandag, 27 November 2017 om 18:00.

Indien u enige verdere navrae het, kontak asb. vir juf. Tanie Janse van Rensburg by die skool.

Groete

_________________________                                     _________________________

ME. TANIE J VAN RENSBURG                                    MNR. G.G ROUSSEAU

ORGANISEERDER                                                       HOOF