Prestasie Buite-Skoolverband - Afdelingsvorm - Instrumentaal.

                   BRIEF: 20170923

                     29 September 2017

 

Geagte Ouers

Hiermee wil ons graag die proses wat gevolg moet word, ten einde in aanmerking te kom vir ʼn Prestasie buite-skoolverband-toekenning, aan u deurgee.

 1. Vorms
 • Die vorms sal op die D6, sowel as die webblad beskikbaar wees.
 • Kies die korrekte vorm afhangende waaraan u kind deelgeneem het.
  • Dans
  • Drama
  • Instrumentaal
  • Kreatiewe kunswedstryd
  • Sang
  • Sport
 1. Voltooi dié betrokke vorm volledig. Heg asb. bewys van prestasies aan.
 1. Die vorm, saam met die bewys van prestasie, moet elektronies per aktiwiteit ge-epos word na Ronel Botha – [email protected].

Alle vorms moet voor of op MAANDAG, 6 NOVEMBER elektronies ingehandig wees.

GEEN harde kopieë word aanvaar nie.

 1. Gebruik asb. verwysings soos volg in die onderwerp van die e-pos.

Prestasie Buite-skoolverband: Leerder se naam en van – Aktiwiteit.

           Bv. Prestasie Buite-skoolverband: Gert Lubbe – Sport.

 1. Leerders wat kwalifiseer vir ʼn toekenning, sal ʼn uitnodiging ontvang na die prysuitdelingsfunksie wat plaasvind op Maandag, 27 November 2017 om 18:00.

Indien u enige verdere navrae het, kontak asb. vir juf. Tanie Janse van Rensburg by die skool.

Groete

 

_________________________               _________________________

ME. TANIE J VAN RENSBURG              MNR. G.G ROUSSEAU

ORGANISEERDER                                 HOOF