Gr. 7 - November - Eksamenrooster en afbakenings.

LAERSKOOL ROODEKRANS 

EKSAMEN

NOVEMBER 2017

INTERMEDIÊRE- EN SENIORFASE

GR. 7

 

Geagte Ouers

 

Die EKSAMENROOSTER  vir  9 - 23 November 2017 is sodanig opgestel, sodat dit inooreenstemming met die riglyne van die Gauteng Departement van Onderwys is en voldoen aan die Provinsiale vereistes.

NEEM ASSEBLIEF  KENNIS VAN DIE VOLGENDE VIR DIE EKSAMENTYDPERK:

 • Alle leerders van Gr. RR tot Graad 7 is skoolpligtig tot 6 Desember 2017
 • ‘n Skooldag begin stiptelik om 7:30 en duur tot 13:00.
 • Grondslagfase, Intermediêre- en Seniorfase verdaag om 13:00.
 • Getalle van leerderaanwesighede word daagliks om 7:45 elektronies aan die Departement gestuur.  Indien ‘n leerder nie voor genoemde tyd by die skool is nie, sal hy/sy afwesig gemerk word.

LET WEL:

Die skool neem GEEN verantwoordelikheid vir enige leerder wat gedurende skoolure nie op die skoolterrein is nie. Leerders  moet steeds by die kantoor uitgeteken word, indien hulle voor 13:00 die skoolterrein verlaat, vir watter rede ook al.  (Departementele regulasies).

 

DAAGLIKSE VERLOOP

 • REGISTERPERIODE:                   07:30  -  08:00
 • EERSTE EKSAMENSESSIE:           08:00  - 10:00
 • POUSE:                                    10:00  - 10:30
 • TWEEDE EKSAMENSESSIE:        10:30  - 13:00

STUDIESESSIES:

 • Personeel mag moontlik onderling klasse uitruil om addisionele hersiening te doen waar nodig.
 • Leerders MOET sorg dat hulle LEERWERK inpak vir die studiesessies.
 • Speel op selfone, mp3/4, tablette of enige ander elektroniese-/tegnologiese apparate sal nie toegelaat word nie.
 • Geen bordspeletjies, kaarte ens. sal tydens die eksamentyd of studiesessies toegelaat word nie.

AFBAKENINGS:

 • Elke leerder ontvang ‘n volledige pakkie met die eksamenrooster en al die vakke se afbakenings daarin.
 • Begin asseblief vroegtydig leer en maak seker dat leerders al die werk in die skrifte het.  (Uit die aard van die saak sal daar wel werk op die afbakening aangedui word, wat nog behandel moet word).

By voorbaat dankie vir u samewerking.