A.g.v. langnaweek sluit die skool vroeg vir alle leerders.