Akademiese reëlings vanaf Donderdag, 22 Junie.

Baie dankie vir al die harde werk tydens die eksamen!

Die eksamen se laaste dag is Donderdag, 22 Junie. Na afloop van die vraestel gaan die skool se gewone akademiese program hervat.

Die selfde reëling geld ook vir die daaropvolgende week. Dit is ongelooflik belangrik dat die leerders in die tyd nie afwesig van die skool sal wees nie. omdat ons reeds met derde kwartaal werk begin in die tyd.

Baie dankie dat ons op elke ouer se samewerking kan staatmaak!

Twee leerders verkies tot Gauteng Netbalspanne.

Laerskool Roodekrans is werklik baie trots op twee van ons netbalspeelsters se individuele prestasies deurdat hulle gekwalifiseer het vir Gauteng Netbal.

Hierdie twee leerders is Bianca Marx en Amy Pretorius.

Bianca is verkies tot die 0/12-Gammaspan as Senter of AV.

Amy is verkies tot die 0/13-Gammaspan as hulpdoel, sy is ook aangewys as die Kaptein van dié span. Ons as Roodies is baie trots daarop.

Die Gauteng-spanne neem aan die “All Ages” Toernooi te EG Jansen in die week van 2 tot 6 Julie.

Nuusflits 4/2017 - Oorsig en belangrike datums

Ons is in die laaste maand van die tweede kwartaal. Ek wil weer eens net alle ouers, leerders en personeel bedank vir die positiewe wyse waarop almal deelgeneem het aan die wintersport- en kultuuraktiwiteite. Baie geluk aan die Gr. RR- en Gr. R-personeel met twee pragtige Ouma-en-Oupatee-funksies. Baie dankie vir julle harde werk ter voorbereiding van die twee oggende.