w w3 w4w6w2

Glasherwinning word gestaak.

Glasherwinning

Ons moet u ongelukkig in kennis stel dat ons nie meer glas by die skool sal herwin nie.

Ons moet 'n ton glas per maand herwin om te kwalifiseer vir houers van die Glass company.

Die werkers se lone is ongelukkig meer as die inkomste wat die glasherwinning inbring.

Ons doen 'n ernstige beroep op ons ouers en leerders om julle huishouding se glas te herwin by supermarkte, kerke of petrolstasies.

Ons gaan voort met die herwin van koeldrank- en bierblikkies sowel as papier. (Asb.geen koerantpapier nie).

Markdag - Vrydag, 17 Februarie

  1. Gr. Re neem nie more deel aan markdag nie. Hulle sal in Sept geleentheid kry. Ouers mag lekkers inpak.
  2. Markdag: Tye vir  môre is 10:00 – 11:30.

  3. Bring periode 1 – 4 se boeke.

  4. Skool sluit gewone tyd.

Onthou jou geld kom ondersteun ons entrepreneurs.

 

Netbalinligtingstuk 2017

Neem asseblief kennis van die volgende inligting rakende die netbalseisoen. NETBALINLIGTINGSAAND: VERPLIGTEND ASSEBLIEF: MAANDAG, 20 FEBRUARIE 2017 OM 18:00 IN DIE SAAL.

Jethro ported to Drupal by DropThemes.in